Menu

351550477_d33850ad73_o

Decentralisatie van de voedselketen

Veel Aziatische landen laten sterke economische groei zien, terwijl de armoede onder het grootste deel van de bevolking nog steeds schrijnend is. Daarnaast is er een substantiële toename van de bevolkingsgroei in deze landen, vooral in India - met 1,25 miljard inwoners de grootste democratie ter wereld. Desondanks kleven er ook nadelen aan deze groei. Zo stijgen de voedselprijzen razendsnel en neemt ook de voedselschaarste in rap tempo toe.

Vanuit deze gedachte streeft de Stichting Verantwoord Uitbesteden ernaar om duurzame oplossingen te vinden voor deze problematiek. Om dit te verwezenlijken, is ons primaire doel het inzetten van online technieken om de voedselproblematiek te bestrijden met het initiatief “Sharefood.in” als meest vooraanstaande project. Tegelijkertijd worden samenwerkingen gezocht met lokale instanties en organisaties die soortgelijke of gerelateerde doelen nastreven.

Hoewel het project Sharefood.in de primaire focus vormt, streeft de Stichting ernaar om de opgedane kennis over de ontwikkeling van online oplossingen te delen, door het geven van onafhankelijk advies ter plaatse in de vorm van trainingen, workshops, coaching trajecten en clinics. In de toekomst streeft de Stichting Verantwoord Uitbesteden er eveneens naar om microkredieten in financiële vorm en/of in natura te gaan verstrekken. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van webwinkels aan lokale winkeliers, zodat zij hun goederen niet alleen in India, maar aan een wereldwijd publiek kunnen verkopen.